Jogi Nyilatkozat

A honlap üzemeltetője és a szerkesztő nem vállalnak felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, vagy éppen használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.