Eljövendő 9. évfolyamos új kollégista nemzedék

Az újonnan jelentkező 9. évfolyamos tanulók az iskolai beiratkozások időpontjában, a kollégiumban személyesen adják be felvételi kérelmüket.

Mindazok a 9. évfolyamosok, akik az iskolai beiratkozások (2021. 06. 22-23-24. Boronkay) napján a kollégiumban személyesen adják be a felvételi kérelmüket, lehetőségük lesz találkozni a szeptemberben vadonatúj  (a 9. évfolyamosokkal) csoportot alakító csoportvezető nevelőtanáraikkal, nevezetesen Kárpáti Erika és Orbán Ákos.

A nevelőtanárok ügyeleti beosztását a fentiekre is tekintettel készítettük el. Éljenek a lehetőséggel!

A kollégiumi felvételről bővebben  itt olvashatnak.

Kollégiumi felvétel a 2021-2022. tanévre

Az újonnan jelentkező 9. évfolyamos tanulók az iskolai beiratkozások időpontjában, a kollégiumban személyesen adják be felvételi kérelmüket.

A kollégiumi felvételüket új jelentkezőként kérő felsőbb évfolyamos tanulók felvételi kérelmüket legkésőbb június 30-ig adhatják be személyesen a kollégiumban.
Akadályoztatás esetén lehetőség van a kérelmet elektronikusan eljuttatni fenti határidőig a bocskaikollegium@gmail.com e-mail címre.

A felvételi döntésről az igazgató június 30-ig határozatot hoz, és július 15-ig értesíti az érintetteket.

További részletek intézményünk felvételi eljárásrendjében találhatók  itt.

Vác, 2021. 06.02.

Tumanné Horváth Judit igazgató

A végzősök búcsúztatója 2021-ben

Sajnos, az előzőhöz hasonlóan, az idei tanév sem a normális, évtizedek óta megszokott módon fejeződik be. Nevelőtestületünk a hagyományoknak megfelelően, de immár második alkalommal rendhagyó módon búcsúzik végzőseinktől. Fogadjátok olyan szeretettel, mint ahogyan azt a készítőik a nevelőtestület és a kollégium valamennyi dolgozója nevében nektek szánták. Az ünnepi műsor részleteiben is megtekinthető az oldal alján!