Kollégiumtörténet

Kollégiumunk léte több mint hat évtizedes múltra tekint vissza, amely szorosan összefonódott a ma már Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakközépiskolája és Gimnáziuma néven ismert népszerű, országos szinten kimagasló eredményekkel büszkélkedő középiskolával.

Az iskola és diákotthon 1950. augusztus 15-én alakult a Vallás-és Közoktatási Minisztérium rendeletére. A technikum az első tanévben a Váci Állami Gimnáziummal közös igazgatásban működött a város szívében. Három első osztály indult 138 tanulóval, köztük 75 kollégistával.

Az 1951/52-es tanévben az állami gimnázium átköltözött a Konstantin tér túlsó oldalára, így az iskola a piarista rend akkor államosított összes épületét és épületszárnyát megkapta. 

1953. október 1-jén a Lőwy Sándor Diákotthon az iskolával közös igazgatás alá szerveződött. Elnevezésében 1962. márciusában változott diákotthonból kollégiummá.

A rendszerváltást követően az intézményt is közvetlenül érintette az egyházi ingatlanok visszaadását biztosító törvény, így 1992-ben a kollégiumi épület egy része visszakerült a piarista szerzetesrend tulajdonába.

A kollégium kiköltöztetése jelenlegi helyére, a Szérűskertbe két év alatt több lépcsőben, fokozatosan történt. Két tanulócsoportunk elhelyezésében 1992. szeptemberétől 1995. januárjáig a Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskola segített. Emellett a kihasználatlanul álló Kőhíd parti DCM munkásszálló adott helyet diákjainknak az 1994/1995. tanév első félévében.

A kollégisták 1995. januárjában foglalták el végleges helyüket az un. „iskolacentrum” 200 férőhelyes kollégiumában. Ez az 1950-től 1990-ig laktanyaként funkcionáló épületek átalakítását követően elsőként átadott létesítmény volt.

2003-tól az anyaintézmény szérűskerti új épületének átadásakor a kollégiumot koedukálták. Két csoportnyi szérűskerti iskolába járó kollégista lány érkezett a belvárosban működő Karacs Teréz Középiskolai Kollégiumból. Ezekben az években rövid ideig az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak is szállást biztosítottunk. 2011-ben a Karacs Kollégium bezárásával a városi fenntartású középiskolák kollégista diákjai is itt kaptak elhelyezést.

Egy oktatási reformokkal kapcsolatos döntés értelmében a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumról leválasztva 2015. július 1-jétől Bocskai István Kollégium néven jogilag új, önálló intézményként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete fenntartása és irányítása alatt állt.

A 2016/2017-es tanévtől kezdődően, újabb döntések következtében, már a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fenntartónál, a Váci Szakképzési Centrum Bocskai István Kollégiuma néven működünk. További újdonság, hogy szeptembertől a Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakközépiskolája, Szakiskolája diákjainak is otthont adunk, és a nevezett intézmény hozzánk beolvasztott kollégiumának nevelőtestületével kiegészülve kezdtük meg augusztusban a tanévre való felkészülést is. 

 

Frissítve, 2016. szeptember.