Kollégiumi házirend

Bocskai István Kollégium
KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Általános rendelkezések
1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók közösségi életének megszervezését.
2. A házirend rögzíti a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint a kollégium munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket, hatálya kiterjed a kollégium területén folyó tevékenységekre, a kollégiumhoz nem tartozó területeken és helyiségekben folyó tevékenységre, amennyiben ott kollégisták kollégiumi élettel kapcsolatos tevékenységet folytatnak.
 

A teljes dokumentum itt.

Frissítve: 2020.11.10.

Az alábbiak frissítve: 2020.09. hónapban, illetve 2020.10.05-én.

A VSZC Bocskai István Kollégium koronavírus miatti járványügyi készültség alatt alkalmazandó eljárásrendjéről Intézkedési terv_Bocskai 1. sz. módosítása (hatályos 2020.10.01-től visszavonásig),
a készültség ideje alatti időszakra vonatkozó Házirend kiegészítés "Házirend kiegészítés Covid" a címekre kattintva olvshatóak.
A dokumentumokban foglaltak szigorú betartását kérjük miden érintettől.

(A pdf állományok megnyitásához szükséges egy ingyenesen innen letölthető alkalmazás