2021-2022. tanév

Hivatalos információ

Tisztelt Érdeklődő!

A kollégium a nyári gyakorlatok ideje alatt (2021. július 16-ig) vasárnap 20 órától péntek 14 óráig folyamatosan nyitva tart.

2021. július 19 - augusztus 19. között szerdánként 08 – 12 óra között ügyeletet tartunk.
Ezeken a napokon személyesen és telefonon is az érdeklődők rendelkezésére állunk.

Kérdéseiket központi e-mail címünkre is elküldhetik: bocskaikollegium@gmail.com

Vác, 2021. június 30.

Tumann Péter sk.

Eljövendő 9. évfolyamos új kollégista nemzedék

Az újonnan jelentkező 9. évfolyamos tanulók az iskolai beiratkozások időpontjában, a kollégiumban személyesen adják be felvételi kérelmüket.

Mindazok a 9. évfolyamosok, akik az iskolai beiratkozások (2021. 06. 22-23-24. Boronkay) napján a kollégiumban személyesen adják be a felvételi kérelmüket, lehetőségük lesz találkozni a szeptemberben vadonatúj  (a 9. évfolyamosokkal) csoportot alakító csoportvezető nevelőtanáraikkal, nevezetesen Kárpáti Erika és Orbán Ákos.

A nevelőtanárok ügyeleti beosztását a fentiekre is tekintettel készítettük el. Éljenek a lehetőséggel!

A kollégiumi felvételről bővebben  itt olvashatnak.

Kollégiumi felvétel a 2021-2022. tanévre

Az újonnan jelentkező 9. évfolyamos tanulók az iskolai beiratkozások időpontjában, a kollégiumban személyesen adják be felvételi kérelmüket.

A kollégiumi felvételüket új jelentkezőként kérő felsőbb évfolyamos tanulók felvételi kérelmüket legkésőbb június 30-ig adhatják be személyesen a kollégiumban.
Akadályoztatás esetén lehetőség van a kérelmet elektronikusan eljuttatni fenti határidőig a bocskaikollegium@gmail.com e-mail címre.

A felvételi döntésről az igazgató június 30-ig határozatot hoz, és július 15-ig értesíti az érintetteket.

További részletek intézményünk felvételi eljárásrendjében találhatók  itt.

Vác, 2021. 06.02.

Tumanné Horváth Judit igazgató