KÖSZÖNET

KÖSZÖNET
Czigler Norbert, Busai Béla apukáknak és munkatársuknak Győri Sándornak,
hogy "társadalmi munkában" az őszi szünet előtti napon kifestették a B107-es szobát!
Örömet okozva ezzel a szoba mindhárom lakója mellett, mindenkinek. Mindannyiunk nevében még egyszer KÖSZÖNJÜK!

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

Weöres Sándor


Képünkön balról Busai Bogdán, Czigler Norbert, Győri Sándor, Busai Béla és Czigler Dominik.