Kollégiumi házirend

Bocskai István Kollégium
KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Általános rendelkezések
1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók közösségi életének megszervezését.
2. A házirend rögzíti a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint a kollégium munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket, hatálya kiterjed a kollégium területén folyó tevékenységekre, a kollégiumhoz nem tartozó területeken és helyiségekben folyó tevékenységre, amennyiben ott kollégisták kollégiumi élettel kapcsolatos tevékenységet folytatnak.
 

A teljes dokumentum itt.

Frissítve: 2019.09.20.

(A pdf állományok megnyitásához szükséges egy ingyenesen innen letölthető alkalmazás